Home Lidmaatschap

Lidmaatschap

Procedure

Stuur uw curriculum Vitae alsook enkel voorbeelden van uw activiteit (artikels in de gedrukte of digitale pers, reisboeken, beschikbare voordrachten, gepubliceerde foto’s…) naar het secretariaat van UBJET:

Frans Rombouts
Secretaris-Generaal
Donkerstraat 56
3071 Erps-Kwerps
Tel. 02-759.65.10
E-mail: [email protected]

Uw aanvraag zal tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur voorgelegd worden. U wordt dan op de hoogte gebracht worden van de beslissing.

Indien uw kandidatuur aanvaard wordt, zal u uitgenodigd worden om dossierkosten ten belope van 50 euro te betalen, evenals jet jaarlijkse lidgeld van 50 euro.

Voordelen van het lidmaatschap

  • Uitnodigingen voor activiteiten in België (voordrachten, voorstellingen van toeristische bestemmingen,…);
  • Uitnodigingen voor studiereizen in België (steden, regio’s);
  • Uitnodigingen voor studiereizen in het buitenland;
  • Mogelijkheid tot lidmaatschap van FIJET (Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Tourisme); FIJET stelt aan zijn leden studiereizen, congressen e.d. voor;
  • UBJET-perskaart;
  • Abonnement op het driemaandelijkse digitale magazine Travelling News;
  • De mogelijkheid om artikels te publiceren in Travelling News.